Klubové aktivity

logo-ltcTenisový klub LTC Český Krumlov funguje jako občanské sdružení, založené v roce 2012. Projekty jsou směrovány na podporu mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže ze škol a dětských domovů a to zejména se zaměřením na výuku tenisu. Organizováním a pořádáním sportovních akcí chce klub oslovit nejširší věkové skupiny. Cílem je, aby děti a mládež trávily více času na hřištích a sportovištích při aktivní pohybové činnosti.

LTC Český Krumlov je zaměřen zejména na:
– výchovu rekreačních a závodních hráčů
– pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS a dalších
– výuku tenisu v rámci základních a mateřských škol
– pořádání tenisových škol a kempů pro děti a mládež
– pořádání tenisových kempů pro rodiny s dětmi
– pořádání sezónních soustředění pro závodní hráče
– pořádání tenisových kempů v ČR a zahraničí
– pořádání sportovních akcí pro děti a mládež
– pořádání dětských dnů
– aktivní spolupráci s dětskými domovy

Tenisový klub LTC Český Krumlov se od začátku svého působení snaží podpořit rozvoj zdravého životního stylu dětí i dospělých. S touto myšlenkou pracovalo po dlouhá léta v rámci prostor Tenis Centra Český Krumlov více sdružení a klubů, ale teprve LTC se podařilo za velmi krátký čas činnost profesionalizovat, zefektivnit a učinit atraktivní pro děti a dospělé. Primární složku sportovní činnosti již klub dokonce rozšířil o další pohybové aktivity – atletická a plavecká kondiční příprava, které jsou součástí komplexní strategie rozvoje tenisu v LTC Český Krumlov.

LTC si velmi zakládá na slušnosti komunity lidí, která se obecně pohybuje kolem tenisu. Myšlenka slušný sportu by neměla být přidanou hodnotou činnosti žádného klubu, ale jeho hlavním posláním. Snažíme se o to, aby naše činnost byla kladně chápána jako pomoc veřejné službě v oblasti sportu. Proto se také zaměřujeme zejména na výchovu mládeže, která je budoucností nejen například tohoto „bílého sportu“, ale také naší společnosti.

Díky mediálním nástrojům klub LTC chce více zviditelnit nejen aktivity pod svou značkou, ale popularizovat tenis jako sportovní odvětví pro širokou veřejnost. S tím souvisí nasazení marketingových nástrojů, které umožní, aby naše aktivity byly více vidět na veřejnosti. Tím zajistíme také větší viditelnost našich partnerů.

team

LTC Český Krumlov je oficiálním tenisovým klubem Tenis Centra Český Krumlov.

Realizační tým klubu LTC Český Krumlov je složen z lidí, kteří se aktivně podílejí na tvorbě sportovně-kulturních projektů se zaměřením na všechny věkové skupiny. Cílem LTC Český Krumlov je vzbudit pozitivní zájem dětí a mládeže o tenis v Českém Krumlově a jeho okolí. Klub chce v blízkém budoucnu rozšířit pro aktivní juniorské hráče nabídku komplexních tréninkových programů včetně konzultací s odborným fyzioterapeutem a možnostmi regenerace. Velkou vizí je přitom vybudování tenisové akademie.

tc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.