Tenisová škola

Kategorie MATEŘSKÉ ŠKOLY – specializovaná výuka nejmenších

V návaznosti na aktivity sportovních klubů, které ukončily nebo omezily svou činnost v oblasti výuky tenisu nejmenších dětí tenisový klub LTC přejal po dohodě s předchůdci svěřence z mateřských školek v Českém Krumlově. O poloviny února 2014 zahajujeme pravidelné tréninky v délce 1 hodiny v celkovém objemu deseti lekcí. Děti pod vedením trenérů LTC poznají od základů krásu tenisu, naučí se základní pravidla tohoto sportu a seznámí se s veškerým tenisovým vybavením. Trenéři za pomoci nejměkčích míčů, nafukovacích balonků a nejmenších tenisových raket dětem zábavnou formou představí základní dovednosti tak, aby případní zájemci byli připraveni na vstup do tenisového klubového prostředí. LTC se touto aktivitou zabývá ponovu od letošního jara, ale kluboví trenéři mají s výukou dětí mateřských škol již letité zkušenosti.

ms-1

Kategorie ZÁKLADNÍ ŠKOLY – tenis v rámci hodin TV

Díky spolupráci se Základní školou Plešivec Český Krumlov organizuje klub LTC Český Krumlov osvětovou výuku tenisu v rámci povinných hodin tělesné výchovy. Díky pozitivnímu přístupu vedení školy i učitelů a za odborného dohledu hlavního trenéra LTC Jiřího Medonose se děti seznámí, stejně jako je tomu v případě mateřských škol a při trénincích nejmenších svěřenců v klubu, se základními tenisovými dovednostmi. Výuka není přitom pouze virtuální, ale klub LTC škole pro tuto výuku propůjčuje tenisové vybavení od raket pro každého žáka v lekci, přes tenisové míče až po mini tenisové sítě. Výuka probíhá v tělocvičně školy a při příznivém počasí na jaře, v létě a na podzim také ve venkovních prostorech, jelikož škola disponuje vlastním všesportovním areálem s umělými povrchy. S drobnou přestávkou probíhá tento projekt již několikátý rok.

zs-1

Kategorie ZÁJMOVÝ KROUŽEK – spolupráce se ZŠ

Mimoškolní a mimoklubovou aktivitou, na které se LTC podílí, je tenisový kroužek mládeže od 1. do 7. třídy základní školy, který klub spolupořádá také se Základní školou Plešivec Český Krumlov. Klub LTC pravidelně jednou v týdnu vysílá do tenisového kroužku svého tenisového a kondičního trenéra. Cílem je osvěta tenisu a možná nabídka klubového tréninku v rámci LTC pro talentované děti. Aktivita probíhá v rámci celého školního roku, klub se touto činností zabývá od září 2013.

krouzek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.