Glosa o „koučování“ při zápasech

Je to hodně velký problém českého tenisu od mládežnických kategorií. Bohužel se tento neduh dědí z generace na generaci, takže to současným rodičům, kteří jsou často aktivními tenisty a hráči, už ani nedochází. Ošetření řády ČTS je ale naprosto jasné, viz níže. A přínos tohoto opatření? Jednoduše: Děti se učí samostatnosti a férovosti ve sportu. Dokáží to i bez „nápovědy“ rodičů, věřme jim.
Z pravidel: „Hráči nesmí během hry dostávat žádné pokyny. Komunikace jakéhokoliv druhu, ústně nebo posunky, mezi hráčem a trenérem je považována za koučování. Pokud se hráč/trenér dopustí takovéhoto přestupku v průběhu zápasu (včetně rozehrávky), musí být hráč potrestán podle penalty systému. V závažných případech může být zápas hráči ihned skrečován. Vrchní rozhodčí může trenérovi nařídit, aby opustil okolí dvorce nebo prostranství klubu, případné neuposlechnutí daného nařízení může vést k okamžitému skrečování zápasu. Za účelem tohoto pravidla může být “trenérem” jakýkoliv hráčův zástupce nebo příbuzný.“ (BoJ)